زندگی برگ زردی است،بنام غم

زندگی مروارید غلتانی است،بنام اشک

زندگی شاید،فریاد بلندی است،بنام آه ...

زندگی شاید،ذره ی نانی است برای پرندگان

زندگی شاید،امید است،برای فردا...

زندگی شاید،لیلی است،برای مجنون...

زندگی شاید،اشک عاشقی است در فراق معشوق

اما،هرچه که هست،زیباست وزیباست...

چون همه سرشار از عشق است و امید...

**************************

چشم وقتی زیباست که پر از اشک باشد

اشک وقتی زیباست که پر از عشق باشد

عشق وقتی زیباست که پر از عشق باشد

عشق وقتی زیباست که پاک باشدومقدس...

عشق یعنی :با بوسه های داغ و پر مهر اشک ها را پاک کردن...

 ***********************

+ نوشته شده در دوشنبه 1388/12/03ساعت 4:35 PM توسط تنهای تنهای تنها... |


نوراندیشان - تعبیر خواب | پارک ایران